Częstochowa: miasto w cieniu sanktuarium

Położona w województwie śląskim Częstochowa słynie głównie ze znajdującego się w niej sanktuarium na Jasnej Górze, z którym wiąże się duża część historii miasta. Jednakże dzieje Częstochowy swój początek mają o wiele wcześniej, a samo miasto może pochwalić się bogatą i burzliwą historią.

Zanim Częstochowa została Częstochową

Obecne miasto leży nad rzeką Wartą, na terenach wyżynnych, bogatych w różne minerały. To doskonałe położenie sprawiało, że pierwsze, najstarsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej Częstochowy są datowane na epokę neolitu, czyli około 6000 lat temu! Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, że częstochowskie ziemie były zamieszkiwane przez ludność kultury łużyckiej, a mieszkańcy tych terenów utrzymywali żywe kontakty handlowe z Imperium Rzymskim.

Zabytki, pozostające pamiątką po wczesnych osadnikach tych terenów można podziwiać w rezerwacie archeologicznym kultury łużyckiej w Częstochowie. Możemy tam zobaczyć nie tylko same zabytki, ale też w odsłonięte przez archeologów cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza, gdzie znajdują się oryginalne groby w takim stanie, jakim znaleźli je archeolodzy.

REKLAMA:

czestochowa sanktuarium

Początki miasta i okres prosperity

Pierwsza wzmianka o wsi Częstochowa pochodzi z 1220 roku, jednakże archeolodzy wskazują, że sama wieś mogła powstać nieco wcześniej, bo już pod koniec XI wieku. Owiana tajemniczą aurą jest kwestia uzyskania przez Częstochowę praw miejskich, gdyż dokument nadania prawdopodobnie spłonął w jednym z licznych pożarów nękających miasto w XV wieku. Zatem kiedy dokładnie miasto uzyskało prawa miejskie? Niestety nie wiadomo, badacze szacują na podstawie innych znanych dokumentów, że miało to miejsce między 1370 i 1377 rokiem.

Niewiele później, bo już w 1382 roku, na teren znajdującej się obok miasta wsi Stara Częstochowa, książę Władysław Opolczyk sprowadził do drewnianego kościoła kilku zakonników z zakonu paulinów. To oni stworzyli później klasztor, którego dzieje są nierozerwalnie połączone z historią miasta. W Częstochowie zajmowano się wydobyciem rudy żelaza, jednakże wraz ze wzrostem popularności klasztoru na Jasnej Górze mieszkańcy miasta zaczęli czerpać zysk z handlu okołopielgrzymkowego.

Miasto prężnie rozwijało się do potopu szwedzkiego i oblężenia Jasnej Góry. Odbudowa po najeździe szwedzkim trwała bardzo długo, dodatkowo ucierpiało w czasie wojny stuletniej i podczas konfederacji barskiej. Tak naprawdę ponowny rozkwit miasta miał miejsce w XIX wieku, wraz z rozwojem przemysłu, głównie chemicznego, włókiennictwa i wydobycia rud żelaza.

Miasto obecnie

Dzisiaj Częstochowa jest miastem, w którym wciąż znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Dzięki bogatej historii miasta możemy zobaczyć z nim wiele ciekawych miejsc, jak na przykład zabytki i dzieła sztuki prezentowane w Muzeum Częstochowskim, zabytkowe pałace i kamienice, a także oczywiście sanktuarium na Jasnej Górze.